www.upini.pl
tel. +48 601 654 057

Firma Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski Franciszek Kłusek istnieje nieprzerwanie od 1995 roku. Podstawą przedsiębiorstwa jest właściciel firmy – Franciszek Kłusek z wykształceniem wyższym zdobytym na Politechnice Rzeszowskiej na Wydziale Budownictwa. Jest On upoważniony do:
 
– kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli, z wyłączeniem linii węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych;
 
– sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynków i budowlil
 
– sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:
a) budynków gospodarczych i inwentarskich, adaptacji i projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
b) budowli nie będących budynkami.
 
Franciszek Kłusek jest członkiem Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0603/01.

Copyright © UPINI Franciszek Kłusek. All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio